Rediscover the roots of regions

Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг.

Rediscover the roots of regions

Name and Project NumberENI-LLB-1-016 Preservation and promotion of culinary heritage and traditional craft skills
Acronim (short project name)BELLA CULTURE
Program name and objectiveПрограмма трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. Для Программы определена следующая стратегическая цель: To promote and preserve regional culinary heritage and craft traditions in Latgale region (LV), Anyksciai and Kupiskis districts (LT), Polotsk, Minsk and Zelva districts (BY), therefore strengthening regional identity, sense of belonging and positively affecting local economic activities.
Duration of the project24.04.2019 – 23.04.2021 (24 months)

Project objective

To promote and preserve regional culinary heritage and craft traditions in Latgale region (LV), Anyksciai and Kupiskis districts (LT), Polotsk, Minsk and Zelva districts (BY), therefore strengthening regional identity, sense of belonging and positively affecting local economic activities.
Short descriptionKulinārā mantojuma jomas uzņēmēji, amatnieki un tūrisma speciālisti no Latgales reģiona, kā arī no Anīkšču, Kupišķu, Polockas, Zeļvas un Minskas rajoniem projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību semināri un braucieni uz projekta partneru teritorijām, 4 kultūrvēstures festivāli, izdotas 3 nacionālo ēdienu recepšu brošūras un kopīgs izdevums kulinārā mantojuma un amatniecības tūrisma popularizēšanai. Projekts paredz izveidot 2 Amatniecības centrus, renovējot grāfu Plāteru pils kompleksa ēku Krāslavā un Tūrisma centra telpas Polockā; 2 Kulinārā mantojuma centrus Anīkščos un Kupišķos, iegādājoties profesionālu aprīkojumu tematisko darbnīcu organizēšanai. Pavisam kopā tiks renovētas un aprīkotas 4 kultūrvēsturiskas ēkas.
Project budgetTotal budget of the project 792 657,69 EUR, EU funding - 713 391,92 EUR
PartnershipKraslava Municipality Council
Association «Latgale Culinary Heritage Centre»
Ludza Municipality
Department of Sports and Tourism of Polotsk District Executive Committee
Association of Rural and Ecotourism «Country Escape»
Zelva District Executive Committee
Anyksciai District Municipality Administration
Kupiskis District Municipality Administration
Contact informationProjekta vadītāja Laila Vilmane
Mob. +371 26529150
e-pasts: laila.vilmane@kraslava.lv
Этот проект финансируется Программой трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг.

Сайт Программы www.eni-cbc.eu/llb
Официальный сайт ЕС: www.europa.eu
Сайт EuropeAid: https://ec.europa.eu/europeaid

За содержание данного документа полностью отвечает Краславская краевая дума,
Европейский Союз не несет ответственность за предоставленную информацию.
Этот проект финансируется Европейским Союзом
This project is funded by the European Union